Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

W dniu 18 grudnia br. w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się Gala Stypendialna zorganizowana w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się także uczniowie Naszej Szkoły: Marek Sielawa – uczeń klasy 2 w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz Anna Rohde – uczennica klasy 2 w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania stypendium była średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4,75. W ramach stypendium uczniowie będą otrzymywali comiesięczną gratyfikację finansową. Jaką? Odpowiedź może być tylko jedna: warto było się uczyć dla takiego wsparcia finansowego!
Gratulujemy stypendystom!!!

Justyna Paliwoda