Ze świata rozrywki w świat nauki

W ramach obchodów Światowego Dnia Przedsiębiorczości zostały zaplanowane zajęcia edukacyjne  wykorzystujące gry ekonomiczno-finansowe.

Celem zajęć było pobudzanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych. Młodzież poznała gry ekonomiczne, które pomagają rozwijać umiejętność biznesowego myślenia. Udział uczniów w wydarzeniach edukacyjnych z wykorzystaniem gier ekonomicznych pozwolił: sprawdzić się w roli przedsiębiorcy,  nabyć umiejętności negocjacyjne i zastosować je w praktyce, nauczyć się planowania działań i podejmowania ryzyka, zrozumieć współczesne zjawiska z zakresu ekonomii oraz rozwinąć kreatywność i zdolności analitycznego myślenia.  Zajęcia pozwoliły realizować cele nauczania zawarte w podstawie programowej, m.in. w zakresach komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, etyka biznesu. Podsumowując, gry są niewątpliwie źródłem przeżyć emocjonalnych, wpływają również na rozwój osobowości człowieka, tworzą szansę awansu społecznego lub zawodowego, w konsekwencji stanowią także przedmiot poznania naukowego.