Kolejny raz uzyskaliśmy certyfikat INSTA.LING

Mamy zaszczyt poinformować iż w ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej z języka angielskiego szkoła po raz kolejny  otrzymała Certyfikat install.ing.

Podczas realizacji zajęć w ramach innowacji nauczyciele korzystają z założeń metody komunikatywnej w kompilacji z metodą podającą, co umożliwia osiągnięcie celów i nabycie założonej wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Duża część pracy innowacyjnej związana jest z umiejętnym wykorzystaniem znalezionych materiałów multimedialnych i dostosowaniem ich do aktualnie realizowanych treści programowych, co przyczynia się do podniesienia jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć.