2019-10-22 Powołanie drużyny DI

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wezmą udział w międzynarodowym programie kreatywności „Destination Imagination”. Podczas regularnych spotkań uczniowie rozwijają umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, poprzez zastosowanie metody treningu myślenia spontanicznego. Szczególny nacisk położony jest na pomysłowość i kreatywności oraz zastosowanie nieschematycznych rozwiązań. Stosowane są różnorodne metody aktywizujące. Uczniowie pracują zespołowo wykorzystując nawzajem swój potencjał. W marcu zaprezentują swoje rozwiązania na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination” we Wrocławiu. Drużyna liczy 6 uczniów z klasy 2d. Trenerem jest pani Anna Drotlew.