Przystąpiliśmy do programu Szkoła – Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie bierze udział w programie edukacyjnym o nazwie „Szkoła -Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS – European Parliament Ambassador School) skierowanym do uczniów szkół średnich zawodowych, w szczególności techników. Celem programu jest: przekazanie uczniom informacji na temat wpływu UE i Parlamentu Europejskiego na ich życie codzienne, pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej oraz  zdobycie wiedzy o tym, jakie możliwości daje obywatelstwo europejskie, jak młodzi ludzie mogą działać w zakresie integracji europejskiej. Nauczyciele wspierający program, będą pełnili rolę „starszych ambasadorów” – p. Ewa Macek i p. Gabriel Wołosewicz. Zaangażowana szkoła wyznaczy również „młodszych ambasadorów” spośród swoich uczniów z technikum organizacji reklamy i technikum eksploatacji portów i terminali. Osoby te powinny wykazać się szczególną aktywnością w wymianie wiedzy o UE i PE z innymi uczniami. Chcemy wyjść do społeczności lokalnej i podjąć szereg działań w zakresie edukacji europejskiej. Niewątpliwą korzyścią jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy ze szkołami z innych krajów członkowskich, biorących udział w programie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: „13 lat Polska w Unii Europejskiej”: