2020-02-28 Warsztaty teatralne

W ramach rozwoju swoich mocnych stron drużyna wzięła udział w warsztatach teatralnych. Uczniowie poznali nowe techniki wyrazu artystycznego, pracowali nad interpretacją tekstu oraz ruchu scenicznego. Nabyte umiejętności będą starali się wykorzystać w przygotowaniach do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, która już za kilka tygodni odbędzie się we Wrocławiu.

2020-01-17 Ferie zimowe z kreatywnością

Przygoda z kreatywnością mocno się rozpędza. Uczniowie spędzili ferie zimowe na przygotowaniach do konkursu. Powstały niecodzienne stroje, scenografia i rekwizyty. Drużyna stworzyła także scenariusz przedstawienia i odbyły się pierwsze próby. Teraz czas na poprawki, testowanie i ulepszanie rozwiązań.

2019-11-18 Praca nad „wyzwaniem drużynowym”

Uczniowie przeanalizowali tegoroczne wyzwania i wybrali wyzwanie konstrukcyjne. Przez wiele miesięcy będą pracować nad stworzeniem innowacyjnego projektu mostu zbudowanego wyłącznie z kart do gry i taśmy klejącej. Podczas Olimpiady most zostanie przetestowany pod kątem wytrzymałości. Drużyna samodzielnie wykona odważniki, które przemieszczać się będą po moście z wykorzystaniem metod technicznych z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i inżynierii materiałowej. Całość rozwiązania zaprezentowana zostanie Czytaj więcej…

2019-10-28 Trening „wyzwań na już”

„Wyzwania na już” to bardzo ważny aspekt programu. Liczy się przede wszystkim spontaniczność i praca zespołowa. Podczas treningu rozwijane są kluczowe umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem, czy analiza rozbieżnych przypadków, zachęcając tym samym do podejmowania procesu twórczego w oparciu o swoje mocne strony.  

2019-10-22 Powołanie drużyny DI

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wezmą udział w międzynarodowym programie kreatywności „Destination Imagination”. Podczas regularnych spotkań uczniowie rozwijają umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, poprzez zastosowanie metody treningu myślenia spontanicznego. Szczególny nacisk położony jest na pomysłowość i kreatywności oraz zastosowanie nieschematycznych rozwiązań. Stosowane są różnorodne metody aktywizujące. Uczniowie pracują zespołowo wykorzystując nawzajem swój potencjał. W marcu zaprezentują Czytaj więcej…